آلبوم- تلاش برای آماده سازی مصلی برای برگزاری نماز عید سعید فطر