آلبوم- بازدید معاون عمرانی وزارت کشور جناب آقای خندان دل از پروژه مصلای بزرگ امام خمینی (ره)