آلبوم- بازدید استاندار محترم شهرکرد از مصلای بزرگ اصفهان