کمک های مردمی

بمنظور کمک در تکمیل پروژه مصلای بزرگ امام خمینی (ره) میتوانید با شماره تلفن های 9-6635396-0311 تماس حاصل فرمایید .