خبر- بازدید جناب آقای مهندس نیک نداف مدیر عامل محترم شرکت غله و خدمات بازرگانی

#
بازدید جناب آقای مهندس نیک نداف مدیر عامل محترم شرکت غله و خدمات بازرگانی

 

 

روز دوشنبه مورخ 8/5/97 جناب آقای مهندس نیک نداف مدیر عامل محترم شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ده کشور از بخش های مختلف پروژه بازدید کردند.

وی اظهار داشتند : مصلای بزرگ اصفهان با مدیریت جناب آقای مهندس پرچمی پروژه بسیار زیبایی شده است و پیشرفت قابل توجهی داشته و بازدید از

آن برای من لذت بخش بود . همچنین با توجه به پیشینه فرهنگی، مذهبی و تاریخی شهر اصفهان ، مصلای بزرگ اصفهان می تواند بعنوان نماد فرهنگی مذهبی اصفهان

در آینده میتواند مطرح باشد.