خبر- بازدیدجناب آقای دکتر نمکی

#
بازدیدجناب آقای دکتر نمکی

 

 

روز شنبه مورخ 1397/8/26جناب آقای دکتر نمکی معاون محترم امور علمی ،فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور ، جناب آقای دکتر جعفری نژاد رییس محترم امور فرهنگ،گردشگری و ورزش سازمان برنامه و بودجه کشور، جناب آقای دکتر اکبری رییس محترم سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان و جناب آقای ناطقی معاون محترم هماهنگی برنامه و بودجه ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان از مصلای بزرگ اصفهان بازدید نمودند.

جناب آقای دکتر نمکی پروژه مصلای بزرگ اصفهان را بسیار فاخر توصیف کردند و اظهار داشتند بعد از انقلاب اسلامی شاهد پروژه ای فاخر برمبنای معماری ایرانی اسلامی نبودیم و امروز خوشحالم که این پروژه هم از نظر روح نوازی رنگ ها و هم در طراحی ها یک کار فوق العاده نفیس و فاخر است که میتواند در کنار ویترین زیبای معماری ایرانی اسلامی اصفهان بدرخشد و قطعاً ما هم از امکاناتی که سال 97 در اختیار داریم و هم در بودجه سال 98 مبلغ قابل توجهی را بمنظور تکمیل مصلای بزرگ اصفهان اختصاص خواهیم داد تا انشاء الله هم از جنبه فرهنگی مذهبی مورد توجه قرار بگیرد و هم برای نمازگزاران فضای دلپذیری باشد و همچنین بعنوان یک پروژه ماندگار برای مردم اصفهان به سرانجام برسد.

در ادامه ایشان اظهار داشتند در بازدیدی که از یکی از بناهای ساخته شده در کشور داشتم متأثر شدم  که چه کج سلیقگی است ، بنایی ساخته شده که با هیچ معیاری از معماری سنتی ما سازگاری ندارد . باید جایی ساخته شود که نسل آینده  آرامش فضای معماری ایرانی سنتی رو درک کنند و پول مملکت رو هدر ندهند.

اما پروژه مصلای اصفهان کار فاخری است و یکی از کارهای زیبای اصفهان خواهد شد  و تنها جایی است که احساس کردم پول دور ریخته نشده اینجاست