مناقصه- «سرویس و نگهداری موتورخانه مرکزی پروژه مصلی» و واحدهای تابعه

«سرویس و نگهداری موتورخانه مرکزی پروژه مصلی» و واحدهای تابعه

مدیریت مصلای بزرگ امام خمینی (ره) اصفهان بمنظور واگذاری «سرویس و نگهداری موتورخانه مرکزی پروژه مصلی» برای سال 1399 از کلیه اشخاص حقوقی که دارای سوابق و تخصص در زمینه مذکور می باشند دعوت به همکاری مینماید.

بمنظور دریافت اطلاعات بیشتر از طریق شماره تلفن 36635396 اقدام نمایید .

تاریخ انتشاردوشنبه ۹۸/۱۱/۰۷
تاریخ شروع98/11/8
تاریخ اتمام98/11/17
دریافت فایل
تعداد دریافت فایل: 0 مرتبه